Expo-goldensixties.be


Golden sixties


De term expo kan in het algemeen zowel naar een beurs als naar een niet-commerciële tentoonstelling verwijzen; in beide gevallen kenmerkt het evenement zich door de organisatie rond een bepaald thema. De tentoonstellingen gewijd aan de tentoonstelling van producten en technologieën worden expo genoemd, maar ook evenementen rond algemene thema's zoals voeding, filosofie en wetenschap, evenementen die daarom de vorm aannemen van bijeenkomsten bestaande uit meerdere dagen van conferenties en interventies. Sinds de oprichting in 1928 heeft het Bureau International des Expositions (BIE) de door haar gesponsorde tentoonstellingen altijd ingedeeld naar duur, frequentie, oppervlakte en de verantwoordelijkheden met betrekking tot de organisatie van de Expo-paviljoens. Hiervoor zijn drie verschillende protocollen in werking getreden, waarvan de specificaties hieronder worden weergegeven.

De term "expo" is in de moderne tijd ook overgenomen door tentoonstellingen die worden gecoërdineerd en erkend of geregistreerd door het Bureau international des Expositions (BIE) gevestigd in Parijs, Frankrijk, die worden georganiseerd door ëën enkel organiserend land en die worden bijgewoond door meerdere landen en / of internationale organisaties.

Gerelateerde items: